Project Krachten Bundelen

OHD DigiConsulent | Schakel tussen mens en computer

Dichter bij de burger! Weg van de technologie en dichter bij het gebruik: digitale vaardigheden, digitale veiligheid en digitale bewustwording.

  • Burgers worden geconfronteerd met nieuwe media, digitale dienstverlening en digitale zorgaanbod en moeten hier mee aan de slag.
  • De technologie laat het vaak afweten en anders dan bij bijvoorbeeld de technologie van de auto is er bij computergebruik nog geen sprake van een uitgebreid netwerk van (betrouwbare) hulpdiensten.
  • Er is een totaal gebrek aan infrastructuur in de ondersteuning bij pc-gebruik voor burgers
  • Burgers zien het nut niet altijd in om te investeren in digitale vaardigheden. Ze haken eerder af, dan erin te willen investeren. Vanuit een beperkt budget kan de training ook niet betaald worden. Gratis aanbod van trainingen worden vaak wel gevolgd.

Deelname aan de informatiesamenleving vraagt om meer dan alleen toegang tot de fysieke infrastructuur. De beschikking over een pc en een aansluiting op internet zijn weliswaar noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de informatiesamenleving, maar zijn op zichzelf geen garantie voor daadwerkelijke en volwaardige deelname. De huidige inspanningen van overheid, bedrijfsleven en bevolking om in versneld tempo aan te sluiten bij de informatiesnelweg moeten daarom als te eendimensionaal omschreven worden. Er wordt veel aandacht besteed aan de fysieke infrastructuur en er blijft vrijwel geen energie en financiële middelen over voor de feitelijke inzet van al deze technologie en de vaardigheden die daarbij komen kijken. Er is dan ook behoefte aan een kanteling van de huidige inspanningen, weg van de technologie en dichter bij het gebruik en de digitale vaardigheden.

Strategische vaardigheden, omvatten de manieren tot het proactief zoeken naar informatie, het nemen van beslissingen op basis van informatie en het scannen van de omgeving voor je werk of persoonlijke leven relevante informatie. Gezien het belang van deze vaardigheden voor het sociaal / maatschappelijk functioneren van mensen in de informatiesamenleving, verdient dit gebied gerichte aandacht.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

OHD DigiConsulent  | 0113-644141 |info@digiconsulentzeeland.nl

Volg ons!

Bronvermelding:

http://www.ecp.nl

http://www.ecdl.nl

http://www.digivaardigdigiveilig.nl