Typebekwaam? Voorsprong met ECDL

Typen is een basisvaardigheid

Gebrek aan typevaardigheid kost miljarden

  • Ca. 2.5 miljoen beeldschermwerknemers hebben moeite met typen
  • Productiviteitswinst mogelijk van ten minste 25 %
  • ECDL Nederland biedt typenorm, diagnose en –examen
  • OHD DigiConsulent neemt diagnose en certificerende toetsen van ECDL af.

Onderzoek toont gebrek aan typevaardigheid

Uit een in 2011 gehouden onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat ongeveer twee derde van de Nederlandse werknemers en een groot deel van de scholieren niet blind kan typen. Gemiddels genomen denken zij dat de te sneller te kunnen werken wanneer dit wel het geval zou zijn. Het onderzoek bevestigt ook de vermoedens die we vaak al hebben: jongeren typen beter dan ouderen en lager opgeleide werknemers slechter dan mensen met een hogere opleiding. Jongerenen doen het beter, maar ook daar is nog steeds een wereld te winnen.

Bijlagen